Gờ Giảm Tốc Xe Tải Lớn, Xe Container

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (mẫu 1, 1000 x 350 x 50 mm)

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (mẫu 1, 1000 x 350 x 50 mm)

Sản phẩm gờ giảm tốc cao su CC-B01 (mẫu 1, loại dài 1 m) bền và đẹp, bề mặt có các dải phản quang, phù hợp dùng cho xe ô tô con, xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe container

Xem chi tiết

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (mẫu 1, 500 x 350 x 50 mm)

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (mẫu 1, 500 x 350 x 50 mm)

Sản phẩm gờ giảm tốc cao su CC-B01 (mẫu 1, loại dài 0.5 m) bền và đẹp, bề mặt có các dải phản quang, phù hợp dùng cho xe o tô con, xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe container

Xem chi tiết

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (mẫu 2, 1000 x 350 x 50 mm)

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (mẫu 2, 1000 x 350 x 50 mm)

Sản phẩm gờ giảm tốc cao su CC-B01 (mẫu 2, loại dài 1 m) bền và đẹp, có đính mắt mèo phản quang, phù hợp dùng cho xe ô tô con, xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe container

Xem chi tiết

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (mẫu 2, 500 x 350 x 50 mm)

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (mẫu 2, 500 x 350 x 50 mm)

Sản phẩm gờ giảm tốc cao su CC-B01 (mẫu 2, loại dài 0.5 m) bền và đẹp, có đính mắt mèo phản quang, phù hợp dùng cho xe ô tô con, xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe container

Xem chi tiết

Đầu Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (175 x 350 x 50 mm)

Đầu Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B01 (175 x 350 x 50 mm)

Sản phẩm đầu gờ giảm tốc cao su CC-B01 (loại dày 50 mm) bền và đẹp, dùng làm đầu bo tròn cho gờ giảm tốc cao su CC-B01 mẫu 1 và CC-B01 mẫu 2

Xem chi tiết

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B07 (500 x 600 x 50 mm)

Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B07 (500 x 600 x 50 mm)

Sản phẩm gờ giảm tốc cao su CC-B07 bền và đẹp, bề mặt có các dải phản quang, phù hợp dùng cho xe tải lớn, xe container

Xem chi tiết

Đầu Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B07 (225 x 600 x 50 mm)

Đầu Gờ Giảm Tốc Cao Su CC-B07 (225 x 600 x 50 mm)

Sản phẩm đầu gờ giảm tốc cao su CC-B07 bền và đẹp, dùng làm đầu bo tròn cho gờ giảm tốc cao su CC-B07

Xem chi tiết

Gờ Giảm Tốc Cao Su JSD-008 (2 tấm x 500 x 500 x 75 mm)

Gờ Giảm Tốc Cao Su JSD-008 (2 tấm x 500 x 500 x 75 mm)

Sản phẩm gờ giảm tốc cao su JSD-008 bền và đẹp, phù hợp dùng cho xe tải lớn, xe container

Xem chi tiết

Đầu Gờ Giảm Tốc Cao Su JSD-008 (225 x 500 x 75 mm)

Đầu Gờ Giảm Tốc Cao Su JSD-008 (225 x 500 x 75 mm)

Sản phẩm đầu gờ giảm tốc cao su JSD-008 bền và đẹp, dùng để lắp vào 2 đầu của đoạn gờ giảm tốc JSD-008, phù hợp dùng cho xe tải lớn, xe container

Xem chi tiết

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0937556628
0