Gờ Bảo Vệ Cáp

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B17 (1000 x 245 x 45 mm, 2 x (25 x 30 mm))

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B17 (1000 x 245 x 45 mm, 2 x (25 x 30 mm))

Sản phẩm gờ bảo vệ cáp CC-B17 bền, đẹp, an toàn, giải pháp hoàn hảo cho các sự kiện ngắn hạn như hội chợ, triển lãm thương mại, hội nghị, buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao,...

Xem chi tiết

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B21 (1000 x 300 x 45 mm, 3 x (30 x 40 mm))

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B21 (1000 x 300 x 45 mm, 3 x (30 x 40 mm))

Sản phẩm gờ bảo vệ cáp CC-B21 bền, đẹp, an toàn, giải pháp hoàn hảo cho các sự kiện ngắn hạn như hội chợ, triển lãm thương mại, hội nghị, buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao,...

Xem chi tiết

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B21 (900 x 500 x 45 mm, 3 x (40 x 60 mm))

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B21 (900 x 500 x 45 mm, 3 x (40 x 60 mm))

Sản phẩm gờ bảo vệ cáp CC-B21 (900 x 500 x 45 mm) bền, đẹp, an toàn, giải pháp hoàn hảo cho các sự kiện ngắn hạn như hội chợ, triển lãm thương mại, hội nghị, buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao,...

Xem chi tiết

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B32 (1000 x 300 x 50 mm, 30 x 30 mm)

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B32 (1000 x 300 x 50 mm, 30 x 30 mm)

Sản phẩm gờ bảo vệ cáp CC-B32 bền, đẹp, an toàn, có rãnh bảo vệ cáp, phù hợp làm gờ bảo vệ cáp trong các sự kiện ngắn hạn như hội chợ, triển lãm thương mại, hội nghị, buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao,... hoặc làm gờ giảm tốc dùng cho xe ô tô con, xe tải nhỏ

Xem chi tiết

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B33 (1000 x 150 x 30 mm, 20 x 20 mm)

Gờ Bảo Vệ Cáp CC-B33 (1000 x 150 x 30 mm, 20 x 20 mm)

Sản phẩm gờ bảo vệ cáp CC-B33 bền, đẹp, an toàn, có rãnh bảo vệ cáp, phù hợp làm gờ bảo vệ cáp trong các sự kiện ngắn hạn như hội chợ, triển lãm thương mại, hội nghị, buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao,... hoặc làm gờ giảm tốc dùng cho xe ô tô con, xe tải nhỏ

Xem chi tiết

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0937556628
0