Kỹ sư thiết kế sản phẩm
Kỹ sư thiết kế sản phẩm

Kỹ Sư thiết kế: 5 người Trình độ : Cao đẳng Nơi làm việc: Tiền Giang

Công nhân công trình
Công nhân công trình

Công nhân công trình: 10 người Trình độ : 9/12 Nơi làm việc: tại công trình

Công nhân tại xưởng
Công nhân tại xưởng

Công nhân tại xưởng: 10 người Trình độ : 9/12 Nơi làm việc: Tiền Giang